Östersjöfred: FN måste försvara freden och kvinnors rättigheter i Ukraina

Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisation Östersjöfred verkar för mänsklig säkerhet, rättvisa och fred genom att hävda jämställdhetens betydelse för dessa frågor. Nedan följer ett uttalande av organisationen med anledning av utvecklingen i Ukraina.

Uttalande från Östersjöfreds ordförande Gertrud Åström

Ryska styrkor har invaderat Ukraina. En era av fred i Europa är bruten. Låt oss därför påminna oss om att FN bildades för fredens skull. För att freda världen mot krigets ohyggligheter gick världens länder samman. Låt oss också påminna oss om att mänskliga rättigheter restes som värn, för oss alla att använda.

Östersjöfred reagerar med skärpa på Rysslands invasion av Ukraina. Våra tankar och vårt stöd går till civila kvinnor, flickor, kvinnoorganisationer och fredssträvande vänner som nu drabbas av kriget. Vi vet att krig förvärrar kvinnors och flickors situation. I Ukraina utsätts över en miljon kvinnor varje år för mäns våld och 600 kvinnor dör årligen av detta. Under de senaste årens konflikt har våldet enligt bedömare ökat. FN:s flyktingorgan (UNHCR) har rapporterat om väpnade aktörer som utsätter kvinnor för sexuellt och könsbaserat våld vid gränskontroller. Den ryska ockupationen har begränsat kvinnors frihet att röra sig i landet mer än mäns. I Ukraina finns också en växande internationell surrogatindustri och sexhandel som utnyttjar fattiga ukrainska kvinnor.

Nu är det dags för det internationella samfundet att hålla de linjer som internationella överenskommelser har dragit upp.  Kvinnors och flickors rättigheter ska garanteras av våra regeringar, av FN och hela det internationella samfundet genom att motarbeta det våld som alltid riktas mot oss i krig och konflikter. Nu ska Säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet forma ansträngningarna. Kvinnor och flickors perspektiv ska vara med i alla konfliktavvärjande och fredsskapande förhandlingar.

Kvinnor bär alla mänskliga rättigheter, fast vi förvägras dem. Östersjöfred och den svenska kvinnorörelsen lever efter övertygelsen att ett demokratiskt samhälle, där vi tillsammans lyfter kvinnors rättigheter och mänskliga värdighet, är fredens bästa försvarare. Att leva i ojämställdhet, är att leva i kris. Att på bredden i samhället verka för jämställdhet mellan kvinnor och män är att värna en fredlig och hållbar utveckling.  Det är att hålla den linje som skiljer övergrepp och lidande från fred och utveckling.

Vi är fredsbevarare, vi bygger fred. Välkommen att bli med oss!

Gertrud Åström, ordförande Östersjöfred