Över 800 personer demonstrerade mot förlossningskrisen i Region Stockholm

Den 16 november arrangerade Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med en rad andra organisationer en demonstration för ökade resurser till förlossningsvården i Region Stockholm. Över 800 personer samlades utanför Landstingshuset samtidigt som regionfullmäktige behandlade nästa års budet inuti byggnaden. Under manifestationen lämnades över 90 000 namnunderskrifter över till finansregionrådet Iréne Svenonius.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar att regionens politiska ledning efter år av protester äntligen har lyssnar på flera av våra krav och är beredd att satsa över 500 miljoner på förlossningsvården de närmaste åren. Men för att målet om en barnmorska per födande kvinna ska nås krävs mer än så. Många frågor kvarstår. Vad ska regionen göra för att alla barnmorskor som sagt upp sig i protest eller på grund av dåliga arbetsvillkor arbetar med annat ska komma tillbaka till förlossningsvården? Inte bara inom ett år, utan nu på en gång. När kommer förlossningsavdelningen på Sankt Görans sjukhus att öppna?  Och varför har ni inte agerat förrän nu?

Våra övriga krav kvarstår också. Vi kräver att förlossningsvården ska organiseras utifrån födande kvinnors behov. Vi vill se en sammanhållen vårdkedja med en fast barnmorskekontakt under graviditet, förlossning och eftervård. Därutöver måste barnmorskeutbildningen byggas ut rejält och förlossningsavdelningarna måste ha reella förutsättningar att ta emot och handleda studenter.

Medias rapportering om demonstrationen

tipsa oss om andra initativ

Förlossningskrisen är nationell. Sveriges Kvinnoorganisationer stöttar och sprider gärna andra demonstrationer och initativ för en bättre förlossningsvård runt om i landet. Kontaka oss och berätta vad ni har på gång på info@sverigeskvinnolobby.se

Arrangörer och samarbetspartners

Ett stort tack till alla som kom på manifestationen som arrangerades av Sveriges Kvinnoorganisationer i samarbete med

 • Birth Rights Sweden
 • Mamma till mamma
 • Own Your Birth
 • Unizon
 • Vårdförbundet Avdelning Stockholm
 • Doulaförbundet
 • Barnmorskeförbundet Stockholm
 • Föda lugnt
 • RFSU Stockholm
 • Fredrika Bremer-förbundet
 • 1,6 & 2,6 miljonerklubben
 • VHEK
 • Gröna Kvinnor
 • Internationella Kvinnoförbundet
 • SKV
 • Kvinnofronten
 • Kvinnliga Akademikers Förening
 • Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
 • Skiftet
 • Östersjöfred
 • KvinnorKan

Foto: Louise Helmfrid