Ownershift är nya medlemmar!

Vi välkomnar Ownershift som ny medlemsorganisation i Sveriges Kvinnoorganisationer!

Ownershift är en partipolitiskt obunden tankesmedja som påverkar samhällets maktstrukturer till förmån för kvinnors ekonomiska egenmakt genom kvinnors ägande. Ownershift är ett forskningsbaserat kunskapsnav och opinionsbildningsinstitut som accelererar en möjlighetsorienterad folkrörelse för kvinnors ägande i syfte att ge fler kvinnor mer makt över sina viktigaste livsbeslut.

Som medlemmar ser Ownershift fram emot kunskapsutbytet mellan medlemsorganisationerna på EU och global nivå. I Sveriges Kvinnoorganisationer vill Ownershift vara med i att synkronisera krav på offentlig data, arbeta för en forskningsbaserad kvinnorörelse och delta i gemensamma utspel där fler krafter ställer sig bakom viktiga frågor gällande kvinnors ekonomiska autonomi.

Läs mer om Ownershift här.