Sveriges Kvinnoorganisationers ordförande Clara Berglund kommenterar regeringens budget i Svenska Dagbladet.

I måndags presenterade regeringen sin höstbudget och under tisdagen lanserade de en sajt där de deklarerar att de är en feministisk regering. Vår ordförande Clara Berglund välkomnar att regeringen har ansträngt sig för att lägga en feministisk budget men menar att de systematiska satsningarna saknas.

– De visar hur världen ser ut men lägger inte de modiga förslagen som behövs för att uppnå jämställdhet. Det som saknas är det systematiska. Budgeten innehåller flera viktiga förändringar för viktiga grupper, men vi kommer inte krossa patriarkatet med gratis mammografi, säger Clara Berglund, ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer till SvD.

Hon efterlyser ”politiskt mod” i frågor på minerad mark. Som exempel tar hon att garantinivån i föräldrapenningen höjs för dem med låg inkomst. Clara Berglund menar att det på sikt är negativt för kvinnors ekonomiska självständighet.

– Med en för generös och flexibel föräldraförsäkring är incitamentet att gå tillbaka till arbetsmarknaden mindre.

Hur tycker du att första året med regeringen har varit?

– Jag tycker att det har varit svajigt, i regeringsförklaringen tyckte vi att det var väldigt lite jämställdhet och feminism, man undrade vart ambitionen tagit vägen. Men budgeten är bättre och flera ambitioner är tillbaka. Man har ökat förväntningarna på sig själv men inte levererat.

Läs hela artikeln här.

Fler av Sveriges Kvinnoorganisationers budgetkommentarer kan du läsa här.