Pekingplattformen för jämställdhet – vad kan EU bidra med?

Datum 06 mar 2020

Tid 11:00 - 12:30

Plats Europahuset, plan 2

Address Regeringsgatan 65 i Stockholm

Hur sätter vi stopp för mäns våld mot kvinnor? Hur kan kvinnor påverka klimat- och miljöpolitiken? Hur går det i övrigt med arbetet med FN:s Pekingplattform och hur kan EU bidra? Välkommen till Europahuset i Stockholm den 6 mars på ett panelsamtal om dessa frågor.

År 1995, vid en kvinnokonferens i Beijing, kom FN-länderna överens om 12 områden för att påskynda jämställdhetsarbetet världen över. Områdena har samlats i den så kallade Peking-plattformen, som alltså fyller 25 år i år. I anslutning till Internationella kvinnodagen den 8 mars, diskuterar vi hur Sverige och EU ligger till i arbetet med plattformen.

Välkommen att lyssna och ställa dina frågor till:

Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker Miljöpartiet
Evin Incir, Europaparlamentariker Socialdemokraterna
Arba Kokalari, Europaparlamentariker Moderaterna
Monica Green, ordförande UN Women Sverige
Annika Olsson, chef Analys och Uppföljning Jämställdhetsmyndigheten
Stéphanie Thögersen, sakkunnig, Mäns våld mot kvinnor Sveriges Kvinnoorganisationer

Anmäl dig här.