Debatt: Polariseringen mellan könen kräver politisk handling av nästa regering

På en pressträff den 19 september meddelade talman Andreas Norlén att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson får i uppdrag att bilda en ny regering. Kvinnorörelsen har ett tydligt budskap till den tillträdande statsministern. För att förbättra skolan, vården och integrationen behövs ett starkt fokus på att utjämna skillnaderna i livsvillkor mellan kvinnor och män. Läs debattartikeln från Sveriges Kvinnoorganisationer, Fredrika Bremer-förbundet, Roks, Unizon, Kvinna till kvinn, Klara K Demokrati och Me Too-uppropen nedan eller i Altinget.

Kvinnorörelsen: Till Sveriges blivande statsminister

I skrivande stund ser du, Ulf Kristersson, ut att vara den som kommer att axla rollen som Sveriges statsminister den kommande mandatperioden. Grattis! Det är ett stort ansvar och i dessa tider en svår uppgift. Du har själv efter valet konstaterat att Sverige är splittrat. Du vill fokusera på att förändra detta. Det är bra. 

Vi behöver mer än någonsin gå samman för att lösa de stora samhällsproblem vi står inför. Aldrig förr har vi varit så polariserade, mellan stad och landsbygd, mellan ursprung och ålder och särskilt mycket skiljer sig den politiska klyftan mellan könen. Jämställdhet var fortsatt den tredje viktigaste frågan för kvinnor, men inte för männen. Hela 34 procent av kvinnorna röstade på Socialdemokraterna i riksdagsvalet till skillnad mot 25 procent av männen. Nästan lika stor andel män (25 procent) röstade på Sverigedemokraterna till skillnad mot bara 16 procent av kvinnorna. Särskilt stora var könsskillnaderna mellan unga män och kvinnor, enligt SVT:s vallokalsundersökning. Jämställdhet var fortsatt den tredje viktigaste frågan för kvinnor, men inte för männen. Det är tyvärr en trend vi sett länge som Sveriges politikerkår inte verkar tycka är ett problem. Att polariseringen mellan kvinnor och män i politiska prioriteringar ökar och att det finns ett växande motstånd mot jämställdhet bland just unga män.

Ta utvecklingen på allvar
Det finns många exempel på detta. Enligt Jämställdhetsmyndighetens attitydundersökning instämmer bara 57 procent av unga män (16–24 år) helt i att kvinnor är lika bra chefer som män. De är därmed mer negativa till kvinnors ledarskap än vad deras pappor och deras pappors pappor var. Ungdomsbarometern bekräftar att bara 10 procent av killar (15–24 år) identifierar sig som feminister, jämfört med hälften av tjejerna (50 procent). Den utveckling måste tas på stort allvar då attityder har effekter på den reella jämställdheten, på människors beteenden och livsvillkor.
Vi ser tecken på att löneskillnader och fördelningen av föräldraledigheten går åt fel håll för första gången på många år. Polariseringen mellan kvinnor och män splittrar samhället. Att främja jämställdheten mellan kvinnor och män kräver politiska beslut och uppoffringar och det kommer inte av sig självt utan måste erövras för varje generation. Nu måste kvinnor och män från olika delar av samhället engagera sig för ett jämställt samhälle och vi hoppas att du vill leda vägen, Ulf.

Värna kvinnors och barns rättigheter
Den nya regeringen måste värna och förstärka arbetet för jämställdhet och kvinnors och barns rättigheter. Inga av samhällets utmaningar kommer att lösas om inte kvinnor och män deltar tillsammans. För att förbättra skolan, vården och integrationen behövs ett starkt fokus på att utjämna skillnaderna i livsvillkor för kvinnor och män. Jämställdhetsmyndigheten och arbetet med systematisk jämställdhetsintegrering i alla myndigheter är nödvändigt och får inte avskaffas.

Våra politiska krav inför valet står fast:

  • Inför en rättsgaranti för sexualbrott som säkerställer att våldtäkter utreds inom rimlig tid och med de resurser som krävs.
  • Höj kvinnors pensioner och reformera pensionssystemet så att skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner minskar.
  • Säkerställ att utrikes födda kvinnor får ta del av effektiva arbetsmarknadsåtgärder och skapa fler vägar in i kvinnodominerade yrken där arbetskraftsbristen är stor.
  • Sjukvården, som var den enda valfrågan där kvinnor och män var överens om dess vikt, behöver stärkas. Ska vi säkerställa en värdig vård för alla krävs en värdig arbetsmiljö och värdiga löner för de som utför vården, majoriteten kvinnor.

Anders Borg, finansminister i den regering du tidigare satt i, räknade ut att svensk BNP skulle öka med 10 procent om vi var jämställda. Det är en ökning med 544 miljarder kronor räknat på 2021 års BNP. Hans uträkning har stöd i studier från IMF, OECD, UNDP och en mängd andra internationella institutioner. Jämställdheten är alltså inte bara viktig för vår demokrati, för rättvisa och för alla människors välbefinnande. Det är också ett avgörande sätt att finansiera de reformer som krävs för att lösa våra stora samhällsutmaningar.

Ulf, vi hoppas att du i det förtroende du nu får, kan visa att du är statsminister för hela Sveriges befolkning som till hälften utgörs av kvinnor.

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer
Hanna W. Lindholm, verksamhetschef Klara K Demokrati
Olga Persson, ordförande Unizon
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Jenny Wetterstrand, ordförande Roks
Styrelsen, Samordningen Metooupproren