Pornografi – Vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning? Umeå

Datum 30 jan 2020

Tid 9.00 - 13.00

Plats FOLKETS HUS

Address Vasaplan, Skolgatan 59. Umeå.

TALITA/REALITY CHECK, UNIZON, Sveriges Kvinnoorganisationer, ANOTHER DEVELOPMENT FOUNDATION OCH LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN OCH UMEÅ KOMMUN LÄN BJUDER IN TILL ETT HALVDAGSEVENT MED TITELN; PORNOGRAFI – VÅR TIDS STÖRSTA JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA UTMANING?

Pornografin har de senaste tio åren blivit allt grövre. Så gott som all mainstreamporr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. En ny kartläggning från Talita visar hur unga tjejer lockas att medverka till pornografiskt material, och hur gräns- erna mellan pornografi och prostitution luckras upp. Landets kvinno- och tjejjourer
möter allt oftare tjejer som utsatts för sexuellt våld med inspiration från pornografin. Det går inte längre att bedriva ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor utan att adressera pornografin. Det behövs ett samlat ansvar för att motverka pornografin och dess skadeverkningar på alla samhällsnivåer.

Missa inte ett unikt tillfälle att lyssna till några av de främsta experterna och mest inspirerande
talarna på området berätta om pornografins konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att lösa en av vår tids stora folkhälsoproblem och största jämställdhetspolitiska utmaning.

Anmälan och mer info om talarna hittar ni här.