Datum 03 feb 2020

Plats Scandic Klara

Address Slöjdgatan 7, Stockholm

INBJUDAN TALITA/REALITY CHECK, UNIZON, Sveriges Kvinnoorganisationer OCH LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BJUDER IN TILL ETT HELDAGSEVENT MED TITELN;
PORNOGRAFI – VÅR TIDS STÖRSTA JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA UTMANING?

Pornografin har de senaste tio åren blivit allt grövre. Så gott som all mainstreamporr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. En ny kartläggning från Talita visar hur unga tjejer lockas att medverka till pornografiskt material, och hur gränserna mellan pornografi och prostitution luckras upp. Landets kvinno- och tjejjourer möter allt oftare tjejer som utsatts för sexuellt våld med inspiration från pornografin. Det går inte längre att bedriva ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor utan att adressera pornografin. Det behövs ett samlat ansvar för att motverka pornografin och dess skadeverkningar på alla samhällsnivåer.

Missa inte ett unikt tillfälle att lyssna till några av de främsta experterna och mest inspirerande talarna på området berätta om pornografins konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att lösa en av vår tids stora folkhälsoproblem och största jämställdhetspolitiska utmaning

Anmälan och mer information om talare hittar ni här.