Pornografi

Pornografi är en av vår tids viktigaste jämställdhetsfrågor. Det handlar om kvinnor som utnyttjas i sexindustrin, men också om hur porr är skadligt för folkhälsan, hur det inspirerar till våld samt upprätthåller stereotypa könsroller och sexualiserad rasism i relationer och i samhället.  

De senaste decennierna har pornografin blivit allt mer tillgänglig. Pojkar börjar titta på porr när de är i genomsnitt 12 år gamla. Bland pojkar och unga män i åldern 16-29 år konsumerar 41 procent pornografi dagligen eller flera gånger i veckan.

De möts av filmer som sexualiserar våld mot och förnedring av kvinnor. Redan för över 10 år sedan konstaterades att cirka 90 procent av scenerna i de populäraste pornografiska filmerna i USA innehöll fysiska aggressioner. Mycket talar för att pornografin har blivit än grövre sedan dess. 

Att pornografin har stor inverkan på människors relationer är tydligt. 50 års samlad forskning visar på samband mellan pornografikonsumtion och sexuellt våld. Män som tittar mycket på porr blir sexuellt aggressiva och mer fientliga gentemot kvinnor. De senaste åren har allt fler unga vittnat om hur de utsätts för och förväntas ställa upp på våldsamma handlingar som inspirerats av pornografin. 

Det grövsta våldet utsätts kvinnorna som utnyttjas i porrindustrin för. Forskning har visat på hur kvinnor som medverkat i porrfilmer lider av samma nivåer av posttraumatisk stress (PTSD) som soldater som erfarit blodiga krig. Många kvinnor som medverkar i porrfilmer kommer från fattiga förhållanden och har även utsatts för andra former av prostitution och sexuella övergrepp. 

Våra förslag

Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med flera medlemsorganisationer och fristående experter tagit fram flera förslag för att minska pornografins skadeverkningar. 

Begränsa spridningen av pornografi. Tillsätt en utredning för att ta fram förslag på hur spridningen av pornografi kan begränsas. Se till att lagen om olaga våldsskildring används​. Inför åldersverifikation på porrsidor och barnskydd på barns digitala enheter och på wifi-nätverk som barn har tillgång till. 

Utveckla undervisningen inom kunskapsområdet sex, relationer och samtycke. Genomför ett kunskapslyft för verksamma lärare och kvalitetssäkra lärarutbildningen för att säkerställa att lärare har kunskap och verktyg för att undervisa om pornografi i enligt de nya kraven i läroplanen. Skolinspektionen bör granska hur de nya skrivningarna om pornografi i läroplanen efterlevs. Skolverket bör ta fram allmänna råd för hur pornografi ska behandlas i utbildningen.  

Förbjud produktionen av pornografi. Sexköpslagen bör kunna tillämpas också på produktion av pornografi, som inte är något annat än filmad prostitution. Förbättra stödet, hjälpen och vården för kvinnor i porrindustrin, inklusive exitprogram som hjälper kvinnor att lämna exploateringen. Sociala plattformar som syftar till att marknadsföra och förmedla pornografi, eller rekrytera kvinnor till pornografi, bör inte vara tillåtna. 

Källor

  • Folkhälsomyndigheten. 2019. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017
  • Mattebo, Magdalena. 2014. Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents
  • Bridges, Ana J., Robert Wosnitzer, Erica Scharrer, Chyng Sun, and Rachael Liberman. 2010. Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update.
  • Waltman, Max. 2021. Pornography: The Politics of Legal Challenges
  • Farley, Melissa. 2007. Renting an Organ for ten Minutes’: What Tricks Tell Us about Prostitution, Pornography, and Trafficking.