Allt fler slår larm om hur pornografi påverkar relationer, psykisk hälsa, sexuellt våld och övergrepp. Hur kan telekomsektorn bidra till ökad jämställdhet på nätet? Möt företagen som leder vägen och diskutera gemensamma lösningar.

Grov våldspornografi finns tillgänglig i varje dator och mobil dygnet runt. Genomsnittsåldern för pojkar att börja konsumera pornografi är 11,5 år.

Samhällets insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor och nå jämställda relationer är verkningslösa om vi samtidigt tillåter att pornografin med sitt motsatta budskap finns tillgänglig ett klick bort i varje mobiltelefon. Kan näringslivet gå före när politiken sviker?

Den 3 juli arrangerar Sveriges Kvinnoorganisationer och Unizon ett samtal om tekniska lösningar för ökad jämställdhet på nätet!

Tid: Kl. 16.45-18.00

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3

Medverkande:
Johan Gustafsson, Kommunikationschef, C-more
Lin Valenti, Marknadschef, F-secure
Jacob Bolin, ansvarig samhällskontakter, ComHem
Olga Persson, Generalsekreterare, Unizon

Moderator: Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Välkommen!