Opinionsundersökning: Klyftan mellan könen i synen på sexköp ökar

En ny opinionsundersökning som genomförts av Novus, på uppdrag av Sveriges Kvinnoorganisationer, visar att 91 procent av svenska kvinnor tycker att det ska vara olagligt att köpa sex medan endast 63 procent av männen tycker samma sak. När sexköpslagen infördes 1999 låg motsvarande siffror på 81 procent bland kvinnor och 70 procent bland män.

De olika mätningarna som har gjorts i Sverige visar att allmänhetens stöd för sexköpslagen är starkt och över tid har ökat bland kvinnor men att motsvarande ökning inte ses bland män. Från att klyftan mellan könen 1999 legat på 11 procentenheter ligger den nu på 28 procentenheter.

– Siffrorna visar att det är dags att agera. Om vi vill fortsätta att vara ett föregångsland i kampen mot människohandel och prostitution behöver lagen hållas levande. Sexköp måste få straffrättsliga konsekvenser samtidigt som kunskap om lagen och dess syfte måste förmedlas till varje generation. Sexualundervisningen i skolorna måste tydligt förmedla kunskap om sexköpslagen och varför den finns. Vi ser också med stor oro på att polisen lagt ner majoriteten av sina människohandelsgrupper. Polisens resurser mot prostitution måste istället öronmärkas och permanentas, säger Nathalia Guaje, sakkunnig på Sveriges Kvinnoorganisationer.

Opinionsundersökningen har också genomförts i Tyskland samtidigt som landet kan vara på väg att förbjuda sexköp. För två veckor sedan meddelade förbundskansler Olaf Scholz att han vill reformera landets liberala prostitutionslagar.

Tyskland inspireras av Sverige av förklarliga skäl. Undersökningen visar, i likhet med tidigare studier, att sexköpslagen minskar mäns benägenhet att köpa sex. Endast 7 procent av svenska män har köpt sex jämfört med 26 procent av tyska män. I förlängningen bidrar detta också till att minska förekomsten av människohandel, varför EU-parlamentet i nyligen uppmanat medlemsländerna att förbjuda sexköp.

Läs mer om undersökningens resultat i faktabladet nedan:

Faktablad – Sexköp i Sverige och Tyskland (svenska)

Faktablad – Sexköp i Sverige och Tyskland (engelska)

Läs även vår debattartikel i Aftonbladet här:

Debattartikel

Undersökningen
Opinionsundersökningen genomfördes av Novus i Sverige i samarbete med Norstat i Tyskland. Datainsamlingen skedde online under perioden 2023/09/22- 2023/10/05. I undersökningen deltog ett representativ urval av befolkningen, med drygt 1000 svaranden i respektive land.