En jämställd sex- och samlevnadsundervisning

Hösten 2017 genomförde Skolinspektionen en granskning av sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan. Inspektionen visade på stora brister, samt lyfte vilka framgångsfaktorer som fanns hos de skolor som bedrev en fungerande sex och samlevnadsundervisning.

Under #MeToo framkom vittnesmål från många olika yrkesgrupper men även från skolelever i alla åldrar. I uppropen #tystiklassen och #räckupphanden vittnade elever om sexuella kommentarer, närmanden, ryktesspridning, bildspridning samt rena övergrepp – en arbetsmiljö som ingen vuxen skulle förväntas utstå. Elever har inte heller samma frihet “att byta arbetsplats” som många vuxna har. En trygg skola är avgörande för elevers välmående men även för deras förmåga att ta in ny kunskap. Vi måste alltså ta trygghetsfrågan på allvar om vi menar allvar med att erbjuda likvärdiga möjligheter till utbildning och goda resultat för alla elever.

Mot bakgrund av denna granskning och dessa elevupprop har Sveriges Kvinnoorganisationer tagit fram ett metodmaterial i sex och samlevnad utifrån ett jämställdhets- och våldsförebyggande perspektiv, tydligt förankrat i skolans värdegrund. Projektet drivs med stöd av Jämställdhetsmyndigheten. Metodmaterialet hittar du här.

Har du frågor om projektet kan du kontakta projektledare Stephanie Thögersen, stephanie.thogersen@sverigeskvinnolobby.se.