Under 2018-2020 jobbar vi, med hjälp av medel från Jämställdhetsmyndigheten, med att ta fram en lärarhandledning som ska stötta lärare att ta porrkritiska samtal, aktivt arbeta för att få till en samtyckeskultur och plocka in värdegrundsarbetet och ett tydligt jämställdhetsperspektiv i ämnet sex- och samlevnad.

Bakgrund

Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i grund- och gymnasieskolan. Granskningen visade på stora brister i sex- och samlevnadsundervisningen. Lärare saknar ofta stöd och verktyg och känner sig obekväma att undervisa i ämnet, undervisningen är ojämnt fördelad mellan skolor och skolledningar brister ofta i styrning av undervisningen. Särskilt allvarligt var att endast ett fåtal skolorna som ingick i granskningen gjort en tydlig koppling mellan sex- och samlevnadsundervisningen och skolans övergripande värdegrundsarbete. Dessutom saknades det i de flesta fall ett jämställdhetsperspektiv.

Behovet av en värdegrundsbaserad sexualundervisning har samtidigt blivit skriande aktuell efter elevernas metoo-upprop #tystiklassen och #räckupphanden och genom uppkomsten av organisationer som SNAF (Sexualundervisningen vi aldrig fick).

Våra medlemsorganisationer som samlar kvinno- och tjejjoursförbunden rapporterar om unga som utsatts för sexuella övergrepp, många gånger i skolan och menar att barn idag snarare får sin bild av sex förmedlad genom den lättillgängliga pornografin, än i skolans undervisning.

En rad forskningsrapporter har de senaste åren visat på pornografins påverkan på barn och unga, framförallt för pojkar och killar. Enkätstudier från bland annat Ungdomsstyrelsen visar att nio av tio unga män tittar på porr mer eller mindre regelbundet, och problemet med porrberoende och ”porrimpotens” har uppmärksammats alltmer. Vidare har forskning visat på kopplingen mellan hög porrkonsumtion och efterfrågan på sexuella tjänster, och Polisen vittnar om hur pornografi så gott som alltid är involverat vid tillslag av sexköp.

Det som behövs nu är

  • en sexualundervisning som förebygger efterfrågan på sexuella tjänster som informerar om grunden för sexköpslagen
  • en sexualundervisning som förebygger pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor
  •  en sexualundervisning som väver in värdegrundsarbetet och bidrar till en mer jämställd skola
  •  en sexualundervisning som aktivt bidrar till att upptäcka och motverka hedersförtryck
  • en sexualundervisning som bygger en samtyckeskultur och som kan motverka pornografins skadeverkningar

I projektet jobbar vi nära några av våra medlemsorganisationer, vi för samtal med lärare och elever och träffar viktiga beslutsfattare, parallellt med att vi tar fram en konkret och användbar lärarhandledning som ska stötta lärare i sin sex- och samlevnadsundervisningen.

Vi kräver också att

  • Att sex- och samlevnad ska bli ett eget ämne  
  • Att ämnet (oavsett form) ska ha kunskapskrav, som alla andra ämnen
  • Att kunskap om ämnet måste in i lärarutbildningen
  • Att läroplanerna förtydligar innehållet och lyfter porrkritik, makt, heder och samtycke

För mer information om projektet kontakta info@sverigeskvinnolobby.se