Sveriges Kvinnoorganisationer har i samarbete med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag på Island tagit fram ett skolmaterial om kvinnors rättigheter. Materialet utgår från FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking och ska användas av lärare och elever i gymnasieskolan.

Skolmaterialet Grundkurs i kvinnors rättigheter tar upp ämnen som Ekonomi, arbete och lika lön, Miljö och hållbar utveckling, Asyl och migration, Fred och säkerhet och Media. Materialet följer gymnasieskolans läroplan och ämnesplaner. Det ger eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och att undersöka hur ekonomiska, sociala och politiska aspekter kan påverka och förklara det som sker i samhället från lokal till global nivå.

– Med skolmaterialet vill vi ge elever och lärare ökad kunskap om FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen för kvinnors rättigheter och på så sätt öka ungdomars engagemang i frågorna. Vi hoppas att fler ungdomar vill vara med och ställa krav och förändra samhället i demokratisk och jämställd riktning, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Materialet lanserades vid en konferens i Reykjavik i samband med FN-dagen och 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt på Island. Här kan du läsa mer om lanseringen.

I samband med lanseringen publicerade NIKK, Nordisk Information för Kunskap om Kön, en artikel i sitt nyhetsbrev som finns att läsa här. 

Skolmaterialet Grundkurs i kvinnors rättigheter är digitalt och finns att ladda ner på: kvinnorsrattigheter.org

Kontakt:

Stéphanie Thögersen, programansvarig, Sveriges Kvinnoorganisationer

08-33 52 47

stephanie.thogersen@sverigeskvinnolobby.se