Utrikesfödda kvinnors rätt till arbete

Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att öka utrikesfödda kvinnors egenmakt och deltagande i arbets- och samhällslivet. Under perioden februari-oktober 2021 genomför vi en ESF-finansierad förstudie om vad som hindrar nyanlända och utrikesfödda kvinnor i Stockholmsregionen att delta i arbetsmarknads- och utbildningsinsatser och att lönearbeta. Vi genomför studien i samarbete med Stockholms stad och Arbetsförmedlingen. Förstudien ska resultera i en ”Problem- och behovsanalys” som ska lämnas till ESF-rådet i oktober 2021 som underlag för kommande utlysningar. Vårt mål är att få fram fler och bättre lösningar för att öka kvinnors möjlighet till egen försörjning.

Läs mer om vårt arbete för utrikesfödda kvinnors rättigheter här: