Den 8 och 9 mars anordnar Rojhelat Kvinnors Riksförbund två protestaktioner mot den Iranska diktaturens statsbesök i Sverige.

I samband med att en delegation med ministrar från Iran kommer på besök i Sverige 8-9 mars anordnar Rojhelat Kvinnors Riksförbund två demonstrationer. Demonstrationerna är en protest mot att Sverige fortsätter skapa relationer med ett land som går emot alla mänskliga rättigheter, och som förtrycker kvinnor och minoriteter.

Arrangörerna vädjar till alla demokrati- och frihetsröster att delta i manifestationerna och skicka ett budskap till regeringen om att Sverige tydligt måste markera alla människors lika värde och rättigheter, även i relationer till länder som Iran, och oavsett ekonomiska intressen.

Tid: 8 mars kl.15-17 och 9 mars kl.11-16

Plats: Mynttorget utanför riksdagen