Rapport om hedersvåld mot kvinnor med intellektuell funktionsndesättning

Missa inte rapporten Gömd och Glömd som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor och flickor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Rapporten som bygger på enkätundersökningar visar bland annat:

  • Mer än var femte vuxen med intellektuell funktionsnedsättning som svarat på enkäten har angett att de själva inte väljer vem de ska gifta sig med.

  • Enkätresultaten från målgruppen visar inte på några statistiskt signifikanta könsskillnader när det gäller risken att utsättas för tvångsäktenskap.

  • Var femte yrkesverksam (LSS-handläggare och personal på daglig verksamhet) har angett att de känner till/misstänker att det finns brukare som utsatts för HRV av en nära anhörig som samtidigt är brukarens personliga assistent/gode man.

  • Var femte yrkesverksam anger att det har kännedom/misstanke om att brukare riskerar att bli bortgifta mot sin vilja.

Läs rapporten här

Rapporten har tagits fram av TRIS inom ramen för Arvsfondsprojektet Gömd och Glömd. TRIS är en av Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisationer och arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om och bli medlem i Tris här.