Rapport: Sexism på köpet

Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat hur lagar och regleringar mot könsdiskriminerande reklam i Norden ser ut och följs. Granskningen presenteras i rapporten ”Sexism på köpet Lagstiftning, praxis och förslag till åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i Norden”.

Granskningen visar att det finns stora skillnader i implementering av lagarna mot könsdiskriminerande reklam i de nordiska länderna, men att Sverige är sämst i klassen. Sverige är det enda land i Norden som helt saknar reglering och sanktionsmöjligheter. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att det är hög tid för Sverige att följa efter sina nordiska grannar och införa en lag mot sexistisk reklam.

Ladda ner rapporten Sexism på köpet Lagstiftning, praxis och förslag till åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i Norden här.

Rapporten på engelska finns här.

Rapporten har tagits fram med stöd av Nordiska ministerrådet.

Rapporten har uppmärksammats av bland andra SVT, DN, SvD, Resumé, Metro, Sydsvenskan och Göteborgsposten.

Om kampanjen Reklamera:
Reklamera är en kampanj mot könsdiskriminerande reklam. Med Reklamera vill vi uppmana till handling och visa att vi är många som fått nog av sexistisk reklam. Till Reklamera kan du enkelt skicka könsdiskriminerande reklam du stöter på i din vardag. Vi anmäler reklamen till Reklamombudsmannen och kontaktar företaget som står bakom den. Läs mer här och följ kampanjen på Facebook, Instagram och under hashtag #reklamera.