Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat hur regeringens budgetsatsningar på förlossningsvården används och sett att medel inte går till att anställa den personal som behövs. Tvärtom får landets barnmorskor allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om, samtidigt som antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB sjunker. Sveriges Kvinnoorganisationers slutsats är att kraven på landstingen behöver skärpas och medel öronmärkas för att anställa barnmorskor.

Under året har den ansträngda förlossningsvården stått i centrum för samhällsdebatten. Kvinnor protesterar mot att de inte får plats eller tillräckligt stöd under förlossningen och barnmorskor vittnar om en ohållbar arbetssituation. För att möta krisen avsätter regeringen ytterligare en miljard kronor under 2018. Men Sveriges Kvinnoorganisationers granskning visar att landstingen ofta använder medlen till andra saker än bemanning och att kraven på återrapportering är allt för svaga.

– Landstingen har haft stor frihet att själva styra över pengarna. När de nu får ännu mer medel är det direkt oansvarigt att inte styra pengarna dit behovet finns. För att alla kvinnor ska ha en närvarande barnmorska som stöd under förlossningen måste medel öronmärkas för bemanning. Bara då går det att säkerställa tillräckligt med BB-platser och bästa möjliga vård för födande kvinnor, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer.

Sveriges Kvinnoorganisationers granskning tyder på att bristen på barnmorskor och förlossningsplatser påverkar tiden kvinnor får stanna på BB, som nu är lägst i hela EU. Det leder också till att allt för många kvinnor drabbas av bristningar, komplikationer och psykisk ohälsa som skulle kunna undvikas. De stora bristerna innebär att regering och landsting inte lever upp till hälso- och sjukvårdslagen och målet om jämställd hälsa.

– Den underdimensionerade förlossningsvården drabbar kvinnor i båda ändar – i yrkeslivet och som patienter. Nu måste regeringen och SKL tillsammans se till att medel går till att förstärka personaltäthet, villkor och löner på förlossningsvårdens kvinnodominerade arbetsplatser. Dessutom behövs en statlig översyn av hela vårdkedjan. Det är över 70 år sedan denna för kvinnor så livsviktiga vård senast utreddes, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer.

Resultat i korthet

  • Antalet barnmorskor ökar inte i takt med förlossningarna – barnmorskor får i genomsnitt allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om.
  • Antalet förlossningsplatser minskar samtidigt som förlossningarna ökar. 2016 gick det i genomsnitt 123 förlossningar på en förlossningsplats. Tio år tidigare var antalet förlossningar per plats 104,5.
  • Tiden kvinnor får stanna på BB efter förlossning sjunker och Sverige har nu den kortaste snittiden i EU (1,8 dygn efter vaginal förlossning).
  • Vården är inte jämlik. Det är stora regionala skillnader i andelen förstföderskor som drabbas av allvarliga bristningar (7,5 % i Stockholm jämfört med 2,5 % i Norrbotten), som föder genom kejsarsnitt (14 % i Östergötland jämfört med 23,5 % i Stockholm) och som får ryggbedövning (37,5 % i Skåne och 66 % i Västmanland).

Fler resultat och förslag hittar du i rapporten Med rätt att föda.

____________________

Lanseringsseminarium 13 december
Den 13 december kl. 12.45-14.00 diskuteras rapportens rapportens resultat och vad som krävs för att vända utvecklingen vid ett seminarium i landstingshuset i Stockholm. Företrädare för regeringen, oppositionen, SKL och Stockholms landsting medverkar. Se seminariet i efterhand här.

Om budgetsatsningarna
Satsningarna på förlossningsvård och kvinnors hälsa har pågått sedan 2015 och i budgeten för 2018 avsätts ytterligare en miljard per år, till och med år 2022. Enligt överenskommelser mellan regeringen och SKL ska medel i första hand gå till att förstärkt personaltäthet och förbättrad arbetsmiljö. Landstingen har dock stor frihet att själva förfoga över medlen. Mer information finns här.

För kommentarer
Clara Berglund, generalsekreterare: 070-756 7791
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se

För frågor om granskningen
Johanna Alm Dahlin, strategisk projektledare: 070-321 6778
johanna.dahlin@sverigeskvinnolobby.se

Pressmeddelandet på MyNewsdesk.

Rapportering i media

Dagens Nyheter
Dagens Etc
Barnmorskeförbundet
Tidningen Arbetet
Dagens Arena
Vårdfokus