Idag släppte Rättviseförmedlingen rapporten Rättvisaren med statistik och analyser av vilka som syns och hörs i svensk media. Rapporten visar bland annat att knappt 3 av 10 personer som uttalar sig i nyhetsmedia är kvinnor och att färre än 1 av 10 har utomnordisk bakgrund. Detta trots att verkligheten ser helt annorlunda ut.

I dag har 19 procent av befolkningen utomnordisk bakgrund och hälften av svenskarna är kvinnor. Detta syns inte i nyhetsmedia, visar Rättviseförmedlingens årliga rapport Rättvisaren. I rapporten presenteras statistik av vilka som får komma till tals i svensk nyhetsmedia, i vilka sammanhang och i egenskap av vilken roll.

Siffrorna som presenteras i korthet:

  • 29,2 procent av personerna som kommer till tals i svenska medier är kvinnor.
  • 8,1 procent av personerna som kommer till tals i svenska medier har utomnordisk bakgrund
  • Kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund är kraftigt underrepresenterade i nyheter om ekonomi och näringsliv
  • När personer med utomnordisk bakgrund kommer till tals är det oftast i egenskap av privatpersoner, eller när de uttalar sig om sitt arbete. Väldigt få är experter eller talespersoner.
  • 29.9 procent av experterna som får komma till tals i svenska medier är kvinnor.
  • 8 procent av experterna har utomnordisk bakgrund.
  • Den vanligaste experten är en forskare eller någon annan som arbetar på högskola eller universitet
  • Stereotyperna om vilka ämnen som är traditionellt kvinnliga och manliga påverkar vem som får kommentera dem. 25,5 procent av experterna som fick kommentera politik och ekonomi var kvinnor, medan motsvarande siffra för experterna som fick kommentera sjukvård och utbildning var 43,4 procent.

Läs mer här.
Läs rapporten här.