Regeringen måste tala klarspråk om ambassadören mot människohandel

Pressmeddelande 13 maj 2024

Sedan den 1 februari bemannas inte längre UD:s ambassadör mot människohandel.
– Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att regeringen väljer att avskaffa ambassadörsrollen, säger Malpuri Groth, vice generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

2006 instiftades en ambassadör mot människohandel, placerad på Utrikesdepartementet, som har i uppdrag att stärka samarbetet med andra länder i kampen mot människohandel. En tjänst som nu stått tom i tre månader.

– Människohandeln fortsätter öka i spåren av Rysslands krig mot Ukraina och andra konflikter. I detta läge väljer regeringen att montera ned det internationella arbetet mot människohandel och prostitution, tvärtemot vad situationen kräver, säger Malpuri Groth, vice generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Arbetet mot organiserad brottslighet är prioriterat för regeringen. Människohandel är den del av och finansierar den grova organiserade brottsligheten och är tydligt sammanlänkad med annan gränsöverskridande brottslighet såsom narkotika- och illegal vapenhandel.

Sveriges Kvinnoorganisationer har upprepade gånger sökt svar om ambassadörens framtid. Malpuri Groth fortsätter:

–  Vi har försökt få besked från regeringsrepresentanter i över tre månader, men möts med oseriösa svar om att det handlar om personalorganisationen. Kvinnoorganisationer och kvinnorättsaktivister från hela världen hör av sig och undrar vad det betyder. Står Sveriges regering inte bakom den svenska sexköpslagen längre? Vad ska vi svara dem?

Regeringen har vid flera tillfällen lyft fram människohandel som prioriterat:

  • Under Sveriges EU-ordförandeskap förra året var en av de stora satsningarna ett toppmöte för att komma åt efterfrågan på prostitution genom att kriminalisera köp av sex. Justitieminister Gunnar Strömmer som var ansvarig minister för mötet åtog sig att växla upp arbetet framåt.
  • Under FN:s kvinnokommission tidigare i år var jämställdhetsminister Paulina Brandberg tydlig förespråkare av den sexköpslagen och dess effekter i kampen mot människohandel i det svenska sidoeventet om människohandel.
  • Utrikes- och biståndsminister Johan Forssell lyfter frågan som prioriterad i den nya reformagendan för biståndspolitiken.

Trots signaler om att arbetet mot människohandel står högt på regeringens agenda tas nu det enda bestående arbetet, ambassadören mot människohandel, bort.

Aftonbladet 10 maj 2024

Brev till statsråden Strömmer, Brandberg och Waltersson Grönvall

Presskontakt