Remissvar om utrikes födda kvinnors deltagande i arbetsmarknadsåtgärder

Läs hela remissvaret: Motion utredning utrikes födda kvinnors deltagande i arbetsmarknadsåtgärder

Sammanfattning

Sveriges Kvinnoorganisationer tackar för möjligheten att yttra sig över motionen. Vi välkomnar att Stockholms stad vill utreda utrikes födda kvinnors deltagande i kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Att ha god kunskap om insatsers fördelning på och utfall för kvinnor respektive män är nödvändigt för att kunna bedöma effektiviteten. Det är också endast så som skillnader mellan kvinnor och män kan åskådliggöras. Vi vill dock understryka vikten av att en sådan utredning lämnar förslag eller på andra sätt leder fram till åtgärder som kan göra att fler utrikes födda kvinnor blir ekonomiskt självständiga. Vidare ifrågasätter vi om ökad individanpassning kommer gör att fler kvinnor deltar i insatser och kommer i sysselsättning. Istället förordar vi en stark styrning med öronmärkta platser för kvinnor, tydliga mål och standardiserade arbetssätt.