Idag lanserar vi demokratisatsningen ”RÖSTRÄTT – min röst räknas, oavsett postnummer!”. Projektet syftar till att fler utrikes födda kvinnor ska rösta och att öka deras engagemang och inflytande i samhället och politiken.

Bara 72 procent utrikesfödda kvinnor röstade i 2014 års val, en låg siffra i jämförelse med det nationella snittet för alla röstberättigade på 89 procent. I områden med många nya svenskar är valdeltagandet bara dryga 50 procent för både män och kvinnor. Det vittnar om ett demokratiskt system som har misslyckats med att ge förutsättningar för delaktighet, om ett avstånd till politiker och om en känsla av utanförskap.

– Vi är övertygade om att engagemang föder deltagande! Vi vill därför ge förutsättningar för att allt engagemang som finns lokalt ska kanaliseras och omvandlas till politiskt deltagande. Igår var det internationella kvinnodagen, idag är det på dagen 6 månader kvar till valet och vi kommer att lägga in en extra växel för att fler utrikesfödda kvinnor ska göra sina röster hörda i vallokalerna. Kvinnor har haft rösträtt i 99 år, det är hög tid för alla kvinnor att nyttja den, sade Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer i samband med att projektet lanserades. Läs mer i pressmeddelandet här.

Utrikesfödda kvinnor har få förebilder i folkvalda församlingar, i riksdagen är endast 3 procent av ledamöterna utrikesfödda kvinnor (SCB), och mycket få folkvalda politiker bor och verkar i områden där få människor röstar.

Sveriges Kvinnoorganisationer har förlag på vad partierna kan göra för att ändra på detta!

rösträtt bild 2

Läs mer om vår demokratisatsning RÖSTRÄTT här.