Amerikanska barn och ungdomar kollar mer på pornografi än vad deras föräldrar är medvetna om. Pornografin formar deras uppfattning av kvinnor, makt, sexualitet och intimitet. Det visar projektet Porn Literacy som verkar för att ungdomar ska lära sig att kritiskt granska porrindustrins budskap och påverkan.

I allt yngre ålder kommer unga i kontakt med pornografi. Det formar deras uppfattning av kvinnor, makt och sexualitet och många försöker passa in i den mall som förmedlas i pornografin. Går det att vända utvecklingen?

Porn Literacy är ett pilotprojekt som startades av Emily Rotham 2016 efter att hon utfört studier med fokus på våld i nära relationer och ungas konsumtion av pornografi. Porn Literacy är en kurs i att kritiskt granska pornografin genom att undersöka hur till exempel samtycke, sexualitet och aggression porträtteras.

Här kan du läsa mer om hur ungdomar påverkas av pornografi och om Porn Literacy.

Sveriges Kvinnoorganisationer driver tillsammans med våra medlemsorganisationer Unizon och Roks kampanjen #Porrfritt med syfte att få till stånd en statlig utredning i Sverige om hur spridningen av pornografi kan begränsas. Här kan du läsa mer om #Porrfritt.