Uppmaning till Sveriges kommuner och polismyndigheten:

Inför valet den 9 september 2018 kräver Sveriges Kvinnoorganisationer, Tantpatrullen, Kvinnlig prioritet, KSAN, Varken hora eller kuvad, Unizon och IKF-förbundet att landets alla kommuner och Polismyndigheten säkerställer tryggheten och tillgängligheten för kvinnor och tjejer i och kring vallokalerna.

Patriarkala strukturer och hedersrelaterat förtryck och kontroll förekommer överallt i samhället, i hemmiljöer och i det offentliga rummet. Vallokalerna är tyvärr inget undantag. Det finns dokumenterade fall från tidigare val att kvinnor hindrades från att rösta. Här är våra förslag!

Vi föreslår att kommunens utbildningar av valarbetare ska innehålla ett tydligt jämställdhetsperspektiv och inkludera följande moment:

  • Information om hedersrelaterat förtryck och kontroll och hur det kan ta sig uttryck i det offentliga rummet.
  • En tydlig och konkret handlingsplan för hur valarbetarna ska hantera situationer där kvinnors och tjejers trygghet hotas och där det finns misstanke om att kvinnor och tjejer kontrolleras/hindras från att rösta fritt.
  • Information om hur valarbetare ska hantera misstanke om att det förekommer eller har förekommit sexuella trakasserier eller våld mot kvinnor.

Vi föreslår att Polismyndigheten satsar på att utbilda poliserna inför valet så att de har verktyg för att kunna hantera situationer där det finns misstanke om att kvinnor och tjejer kontrolleras/hindras från att rösta.

Vi föreslår även att det finns ett nära samarbete mellan socialtjänst, polis och de personer i kommuner som är ansvariga för vallokalerna samt att det, i dessa samarbeten upprättas en tydlig handlingsplan för hanteringen av situationer där kvinnor direkt eller indirekt hindras från att rösta och där barn eventuellt far illa.

Vi föreslår även att Valmyndigheten, i sina rekommendationer till kommunerna inkluderar riktlinjer om att det bör finnas ett jämställdhetsperspektiv i utbildningar för valarbetare och att det bör finnas en handlingsplan för hur valarbetarna ska hantera ett eventuellt förhindrande av kvinnor att rösta fritt.

Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att kunna delta i de demokratiska valen! 

I DAGENS ARENA intervjuas Malpuri Groth, projektledare för vårt projekt RÖSTRÄTT om förslagen för att säkerställa kvinnors trygghet och tillgänglighet den 9 september.