Samlade krav fram Kvinnoriksdagen 2022

Under 19 och 20 maj 2022 genomfördes den första kvinnoriksdagen någonsin i andrakammarsalen med ledning av förste och andre vice talmän, riksdagsledamöter och kvinnoorganisationer.

Temat för denna första kvinnoriksdag var ekonomisk jämställdhet och kvinnors ekonomiska självständighet.

Under två dagar engagerade sig riksdagsledamöter, experter och kvinnoorganisationer för att utforma krav och förslag på hur jämställdhetsarbetet kan växlas upp och stärkas med särskilt fokus på ekonomisk jämställdhet, kvinnors företagande, kvinnors möjlighet till försörjning och jämställdhetsintegering av ny-industrialisering och den gröna omställning.

Nu finns dom samlade kraven här att ta del av.

SAMLADE KRAV