Under uppmärksammade #metoo vittnar tusentals kvinnor om sexuellt våld och ofredande. Kampanjen är ett kollektivt vrål som visar att problemet finns inom alla branscher och alla delar av samhället. Sveriges Kvinnoorganisationer har sammanställt alla upprop.

I #metoo har kvinnor i en mängd olika branscher gått samman i gemensamma upprop. Bland de mest uppmärksammade finns juristernas #medvilkenrätt, skådespelerskornas #tystnadtagning och politikernas #imaktenskorridorer. Senast ut är uppropet av kvinnor inom prostitution och kriminalitet under #utanskyddsnät som vittnar om grova sexuella övergrepp och våldtäkter. Uppropen har fått politiker, chefer och beslutsfattare att reagera och agera och i veckan skrev jämställdhetsminister Åsa Regnér en debattartikel om hur vi går vidare efter #metoo.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar detta kollektiva vrål och den enorma kraft rörelsen #metoo visar på. Här har vi samlat de upprop som hittills offentliggjorts:

Skådespelare #tystnadtagning
Sångare #visjungerut
Jurister #medvilkenrätt
Dansare #tystdansa
Musikbranschen #närmusikentystnar
Teknikindustrin #viskruvaravlocket
Teknikbranschen #teknisktfel
IT #felfil
Politiker #imaktenskorridorer
Journalister #deadline
Idrottare #timeout
Socialarbetare #orosanmälan
Fackföreningsrörelserna #inteförhandlingsbart
Floristbranschen #taggarnautåt
Patienter i vården #vårdensövergrepp
Vårdpersonal #nustickerdettill
Bakom scen/kamera #metoobackstage
Svenskakyrkan #vardeljus
Restaurang #notonthemenU
Transportbranschen #banaväg
Kvinnliga läkare #utantystnadsplikt
Akademiker #akademikerupproret
Akademiker #akademetoo
Byggbranchen #sistaspikenikistan
Butiksanställda #obekvämarbetstid
Fotografer/Bildjournalister #Exponerad
Skolelever #viräckerupphanden
Lärare #tystiklassen
Lärare/Skolpersonal #ickegodkänt
Rektorer/Skolledare #aspecialplace
Försäkringsbranschen #påvåravillkor
Bilskolelärare #stopplikt
Offentlig sektor #idetoffentliga
Vård/omsorg #metoovoo
Pers ass #hjälpaintestjälpa
Hårdrock #killtheking
Komiker #skrattetihalsen
Bevakning #påminvakt
Arkivarier #gallradetta
Räddningstjänsten #larmetgår
Prostitution och kriminalitet #utanskyddsnät
Reklam och PR #sistabriefen
pensionärer #intebättreförr
Försvarsmakten #givaktochbitihop
Psykologer ”Om ni berättar lyssnar vi”
Inom teater, film och Tv-produktion #Backstage
Restaurangbranschen #Vikokaröver
Frikyrkor #igudsnamn
HR #arbetsfel
Komiker #skrattihalsen
Cirkusbranschen #theshowisover
Hedersförtryckta kvinnor #utanskyddsnät
Gemensamt upprop #allavi