Datum 06 dec 2019

Tid 9.15 - 15.30

Plats Quality hotell 11, Göteborg

Address Maskingatan 11

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till konferens med syfte att inspirera till förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige. Konferensen kommer att ledas av den ungdomsledda organisationen Integrate UK som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning av flickor och kvinnor.

Konferensen är en del av en fyradagars samling där organisationer, unga och myndigheter som är verksamma inom fältet träffas och diskuterar. Fokus för dagen är att ta del av Integrate UK:s framgångsrik arbete samt resultatet av tidigare dagars samtal. Dagen kommer att stimulera till diskussioner, erfarenhetsutbyten och input till det förebyggande arbetet.

Program, mer information och anmälan här.