Sex- och samlevnadsundervisning

En god sex- och samlevnadsundervisning som förebygger övergrepp och hjälper elever att fritt utveckla sin sexualitet är en hörnsten i det jämställda samhällsbygget. Tyvärr finns det stora brister i dagens sex- och samlevnadsundervisningen, vilket bland annat har påpekats av Skolinspektionen.

Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med andra experter särskilt kritiserat att sex- och samlevnadsundervisningen ofta saknar ett genomgående jämställdhetsperspektiv och underlåter att lyfta pornografi. Vi oroas av att pornografin har blivit allt grövre och allt mer lättillgänglig, vilket påverkar ungas syn på hur kvinnor och män ska se ut och bete sig och på vad sex är. Många unga berättar hur våld som har inspirerats av porren har blivit ett vanligt inslag i deras sexliv.

Hösten 2022 trädde nya läroplaner för sex- och samlevnadsundervisningen i grund- och gymnasieskolan i kraft. Förändringarna innebär bland annat att kunskapsområdet byter namn till ”sexualitet, samtycke och relationer” och att undervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till pornografi. Det är viktiga förändringar, men för att de ska få effekt måste alla lärare få stöd att bedriva undervisningen på ett sådant sätt som avses. Utöver att sexualitet, relationer och samtycke lyfts på lärarutbildningen måste nu verksamma lärare utbildas och få verktyg. Är du lärare eller skolledare?

För att säkerställa att undervisningen är av god kvalitet på alla skolor i hela landet krävs också att sexualitet, samtycke och relationer blir ett enskilt ämne som är obligatoriskt, istället för att vara ett kunskapsområde som ska integreras i andra ämnen vilket är fallet idag.

Vill du veta mer?

  • Läs vår debattartikel i Svenska Dagbladet där vi berättar mer om hur vi ser att sex- och samlevnadsundervisningen bör utvecklas här
  • En god sex- och samlevnadsundervisning är en sexuell rättighet. Läs mer om vår syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter här