Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och omfattar varje människas lika möjligheter att ha ett tillfredsställande och säkert sexualliv, friheten att besluta om barnafödande, tillgång till preventivmedel och en god hälso- och sjukvård i samband med graviditet och förlossning. Det innebär också rätt och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att frihet från våld och förtryck inklusive hedersrelaterat våld och förtryck allt för sällan lyfts som en förutsättning för sexuella och reproduktiva rättigheter.

Idag är SRHR ett av de områden den växande backlashen mot kvinnors rättigheter märks allra tydligast. Sveriges Kvinnoorganisationer ser att ett av de största hoten mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är den ökande kommersialiseringen av kvinnokroppen genom prostitution och surrogatmoderskap.

Om SRHR-politiken ska svara mot dagens hot mot kvinnors rättigheter måste handeln med kvinnors kroppar för sexuella och reproduktiva ändamål ingå. På samma sätt som Sverige en gång förde in aborträtten i definitionen av SRHR, trots avsaknad av internationell samsyn, bör Sverige verka för att handel med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter inte är acceptabelt. SRHR förutsätter att kvinnors kroppar är till för kvinnor själva och inte för andras behag och behov.

Vi kräver att politiken för SRHR moderniseras och inkluderar följande definitioner:

Sexuell hälsa och rättigheter
Sexuell hälsa förutsätter sexuella upplevelser fria från ekonomiska intressen. Att köpa någons samtycke till sexuella handlingar är inte förenligt med kvinnors mänskliga rättigheter. Sverige bör verka för att en abolitionistisk inställning till prostitution inkluderas i internationella förhandlingar och policies på SRHR-området.

Reproduktiv hälsa och rättigheter
Reproduktiva rättigheter innefattar rätten att bestämma över sin egen reproduktion utan risk för ekonomiska påtryckningar eller kommersiella intressen. Rätten att bestämma om, hur många och med vilket tidsintervall en kvinna önskar ha barn förutsätter frihet från ekonomiska intressen. Sverige bör i alla internationella sammanhang verka för ett förbud mot handel med kvinnors reproduktiva förmåga och organ genom surrogatmodraskap.

Vill du veta mer?

Arbetet för SRHR grundlades under den internationella befolkningskonferensen i Kairo 1994 (ICPD), och utvecklades ytterligare under FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995. Läs mer om SRHR-begreppets historia och definition här.

Läs vår debattartikel om behovet av en feministisk defintion av SRHR här.