Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Kontaktperson i en förening

Våra demokratiambassadörer nämnde att det skulle hjälpa dem i deras arbete att ha någon som kan fungera som en mentor och stötta dem i deras politiska engagemang. Ett sätt att få detta är att skaffa en kontaktperson. Om du vill ha en kontaktperson som kan hjälpa dig i ditt politiska engagemang kan det vara bra att skaffa en kontaktperson i en förening eller organisation som du är med i eller intresserad av. Därför har vi skrivit en mejl mall. De här mejlen kan du skicka till en förening eller organisation som du vill ha en kontaktperson i. Om du istället vill ha vägledning eller hjälp med det du arbetar med av en politiker eller kommunen föreslår vi att du bokar in ett möte.

I mejlen så finns det siffror. Dessa siffror måste du själv ta bort och sedan skriva i vad som fattas i texten. Under mejlet kan du se vad varje siffra ska ersättas med.

Mejl till en förening som du är med i:

Hej!

Mitt namn är 1 och jag är med i 2. Jag brinner för 3  och jag har själv erfarenhet av 4 . Eftersom jag vill fortsätta och utveckla mitt engagemang i 5 så undrar jag om det skulle vara möjligt att få en mentor eller kontaktperson som kan stötta mig i mitt fortsatta engagemang och vara en del i min utveckling i 6 ?

Med vänliga hälsningar,

XXX (ditt namn)

 1. Ditt namn
 2. (föreningen du är med i)
 3. (Här nämner du en fråga du brinner för t.ex. Jämställdhet)
 4. (Nämn vad du har för kunskap inom området som du brinner för t.ex om du tidigare har arbetat med det)
 5. (föreningen du är med i)
 6. (föreningen du är med i)

Mejl till en förening som du vill gå med i:

Hej!

Mitt namn är 1 och jag vill gå med i 2. Jag vill gå med i föreningen eftersom jag är intresserad av 3. Jag är intresserad av 4 för att jag 5. Jag funderar på att gå med i 5. Jag undrar om det skulle vara möjligt att få en kontaktperson eller mentor som kan stötta mig i min utveckling i 6 ?

Med vänliga hälsningar,

XXX (ditt namn)

 1.  Ditt namn
 2. (föreningen du vill gå med i)
 3. (fyll i vad som intresserar dig t.ex lika löner, jämställdhet)
 4. (fyll i vad som intresserar dig t.ex lika löner, jämställdhet)
 5. (Om du har tidigare erfarenhet av frågan eller har jobbat med den så är det bra att passa på att nämna det här)
 6. (föreningen du vill gå med i)
 7. (föreningen du vill gå med i)