Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Makt, sex och skolan – guide för elevhälsan

En undersökning från BRÅ visar att 24,2% av flickorna och 6 % av pojkarna i årskurs 9 har blivit utsatta för sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Den vanligaste platsen att bli utsatt på är i skolan eller på skolgården. Det är oacceptabelt. Skolan måste ha en nollvision om sexuella trakasserier. Sex- och samlevnadsundervisningen måste ses som en del av det förebyggande arbetet med pojkar och mäns våld mot flickor och kvinnor.

Vi har tagit fram en guide för personal inom elevhälsan för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Guiden fokuserar särskilt på tre områden där ett starkt jämställdhetsperspektiv behövs:
– Samtycke ur ett maktkritiskt perspektiv

– Porrkritik och hur du som skolpersonal kan samtala med elever om porr
– Hedersproblematik och vad du som skolpersonal kan göra

Guiden har tagits fram inom projektet Makt, sex och skolan som finansierats av Skolverket. Du kan ladda ner den gratis nedan.

Ett effektivt sätt att nå flickorna och pojkarna och sprida information är att sätta upp affischer i skolan. Inom detta projekt har 11 affischer tagits fram både för målgruppen elever och skolpersonal.

Se och ladda ner affischerna här

Den 10 maj genomförde vi en konferens för elevhälsan. Du hittar föreläsningarna på vår Youtubekanal.

Se föreläsningarna här