Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Behöver din organisation en skräddarsydd kurs i jämställdhetsarbete?

Låt oss skräddarsy en verksamhetsnära, utvecklande och kunskapshöjande temadag om jämställdhet för din organisation! Sveriges Kvinnoorganisationer har stor erfarenhet av att arrangera stora möten för över 1000 personer, temakonferenser för 100-200 personer eller mindre, interna seminarier. Kännetecknande för våra evenemang är att vi lägger stor vikt vid att kunskapen ska vara användbar i er vardag. Vi vill ge dig verktyg att skapa bättre och mer jämställda verksamheter!

Låter det intressant? Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!

Vi erbjuder:

  • Inledande möte för att utröna önskemål och behov
  • Förberedelse och anpassning av dag/konferens
  • Genomförande
  • Utvärdering och uppföljning

Vi genomför årligen Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet.

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Få inspiration, fyll på med kunskap och utveckla ditt nätverk. Fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder ger dig verktyg att skapa bättre och mer jämställda verksamheter.

Jämställdhetsintegrering är nyckeln

Forum Jämställdhet lyfter många olika jämställdhetsfrågor. Programmet utgår från jämställdhetsintegrering som är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten, istället för att bli ett sidoprojekt. Jämställdhetsintegrering är en strategi som passar så väl myndigheter och kommuner som organisationer och företag.

Besök Forum Jämställdhets hemsida här!