Skriftligt uttalande inför FN:s Kvinnokommission 2016

Temat för FN:s Kvinnokommission (CSW 60) i mars nästa år är kvinnors rättigheter kopplat till hållbar utveckling. I ett skriftligt uttalande inför mötet framhåller Sveriges Kvinnoorganisationer vikten av att FN:s medlemsstater har ett jämställdhetsperspektiv i alla insatser för flyktingar.

Den 60:e kommissionen för kvinnors rättigheter äger rum i New York 14-24 mars 2016. Inför detta har Sveriges Kvinnoorganisationer gjort ett skriftligt uttalande tillsammans med European Women’s Lobby, European Network of Migrant Women och flera andra organisationer.

Världen upplever den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Krig, konflikter och klimatförändringar tvingar människor att lämna sina hem. Fred och säkerhet för alla, kvinnor och män, pojkar och flickor, är en förutsättning för hållbar utveckling. I uttalandet uppmanar vi FN:s medlemsstater att sätta in särskilda insatser för de kvinnor och flickor som flyr krig och konflikter. Medlemsstaterna måste se till att alla insatser för flyktingar har ett medvetet jämställdhetsperspektiv och att kvinnors och flickors utsatthet sätts i fokus.

Läs vårt uttalande här.

Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. Läs mer om CSW och Sveriges Kvinnoorganisationers arbete inför mötet här.