Skriftligt uttalande inför FN:s kvinnokommission

Kvinnokommissionen, på engelska Commission on the Status of Women (CSW), är ett stort möte om kvinnors rättigheter som FN genomför i New York varje år. 2023 är den sextiosjunde upplagan av CSW och kommer att genomföras den 6-17 Mars 2023. Huvudtemat för CSW 2023 är att uppnå jämställdhet och stärkandet av alla kvinnor och flickor inom teknisk utveckling, innovation och utbildning i den digitala tidsåldern.
Här kan ni läsa Sveriges Kvinnoorganisationers skriftliga uttalande inför mötet 2023.  Vi kräver bland annat att all politik rörande innovation och teknisk förändring bör jämställdhetsintegreras och resultaten av alla åtgärder som vidtas bör bidra till jämställdhet mellan könen. Vi kräver också att plattformar på sociala medier ska regleras och skadliga algoritmer samt att man ska påtvinga lagar som skyddar kvinnor och flickor från trakasserier och sexuella övergrepp i virtuella och onlineutrymmen. Uttalandet har tagits fram tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer och samarbetspartners.