Skriv på internationellt upprop mot Haagkonferensens försök att reglera surrogatmoderskap

Sedan 2010 har Haagkonferensen om internationell privaträtt arbetat med ett utkast till internationell konvention om släktskap i samband med surrogatmoderskap. De kommande två åren väntas de presentera sitt resultat, men redan nu har EU och andra instanser börjat hänvisa till deras arbete. 

Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood, ICASM, krävt att Haagkonferensen ska lägga ned sitt arbete kopplat till surrogatmoderskap. Varje försök till att reglera vad surrogatmoderskap förutsätter att handeln med kvinnors kroppar legaliseras, vilket kvinnorörelsen runt om i världen vägrar acceptera. 

Nu lanserar ICASM tillsammans med 60 feministiska organisationer i olika länder, inklusive Sveriges Kvinnoorganisationer, ett internationellt upprop mot Haagkonferensen. Vi uppmanar Sverige och andra stater att underkänna Haagkonferensens kommande protokoll om surrogatmoderskap. Istället för att ingå internationella överenskommelser som reglerar, legalisera och normaliserar surrogatmoderskap bör Sverige och andra länder verka för en konvention som kräver att surrogatmoderskap ska avskaffas, i enlighet med kvinnokonventionen som anger att stater ska vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att att motverka all form av handel med kvinnor.  

Länderna bör också erkänna surrogatmoderskap som ett våldsbrott mot kvinnor, jämförbart med människohandel, och anpassa sina lagar därefter, så som föreskrivs i Istanbulkonventionens tredje artikel. 

Läs mer och skriv under uppropet här!