Skriv under namninsamling för bättre förlossningsvård!

Just nu pågår en kris i förlossningsvården runt om i landet. I Göteborg skickas förstföderskor på Östra sjukhusets BB hem 6 timmar efter att bebisen kommit och Vårdförbundet larmar om att barnmorskor gråter av trötthet. För kvinnor som bor i Västerbottens inland uteblir förlossningsvården helt då BB i Lycksele tvingas stänga. För föderskor i Tärnaby innebär detta en nära fördubblad restid till förlossningen, nästan fem timmar till BB i Umeå. I Stockholm skär regionen ned på Södersjukhusets BB trots ett redan ansträngt läge och starka protester från allmänhet och personal.

Sveriges Kvinnoorganisationer startar nu en namninsamling för förbättrad förlossningsvård. Vi kräver öronmärkt och permanent finansiering av fler barnmorskor och höjda löner. En barnmorska per födande bör vara en utgångspunkt för finansieringen av förlossningsvården och bemanningen måste ta höjd för att kunna klara av toppar av olika slag utan att verksamheten påverkas.

Vi förväntar oss att regeringen tillsammans med regionerna skyndsamt säkerställer ökad och långsiktig finansiering för att garantera barnmorskor goda arbetsvillkor och förutsättningar att kunna ge födande kvinnor den vård de har rätt till.

Underteckna uppropet här.

Läs mer i vår debattartikel på Aftonbladet debatt här.