Skriv under upprop: Flick- och damidrotten behövs

Flick- och pojkklasser respektive dam- och herrklasser är en förutsättning för idrott på lika villkor oavsett kön. På så sätt kan kvinnor och flickor tävla mot varandra, sätta rekord, vinna medaljer och erkännas för sina sportsliga prestationer. Men inom ett projekt som bland annat Riksidrottsförbundet deltar i diskuteras att avskaffa könsuppdelningen av barn- och ungdomsidrott. Svenska Gymnastikförbundet har beslutat att unga upp till 18 år ska få välja om de vill tävla i flick- eller pojkklass, vilket gör att könsuppdelningen förlorar sin mening. Sveriges Kvinnoorganisationer har tidigare kommenterat beslutet i Dagens Nyheter.

Nu finns också ett upprop som kräver att flick- och damidrotten ska bevaras och att villkoren ska förbättras. Uppropet utgår från FN:s Kvinnokvention har sex krav som riktas mot Riksidrottsförbundet.

  • Offentliga bidrag på nationell, regional och lokal nivå ska fördelas jämställt. Ansvaret vilar så väl på bidragsgivare som på Riksidrottsförbundet och gäller även de extra satsningar som har gjorts under Coronapandemin.
  • Inför jämställdhetsvillkor för stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar. För att få stöd ska krävas ett aktivt jämställdhetsarbete och en jämställd fördelning av träningstider, utrustning och andra faciliteter.
  • Systematisera, stötta och sprid metoder för jämställd sponsring. Riksidrottsförbundet bör göra mer för att få fler föreningar och klubbar att arbeta med jämställd sponsring på alla nivåer, så som gjorts i fotbollsklubben Brommapojkarna.
  • Riktade satsningar för att engagera tjejer med utländsk bakgrund. Riksidrottsförbundet och dess medlemsförbund bör aktivt arbeta för att få fler utrikes födda kvinnor och flickor att delta, till exempel genom uppsökande verksamhet i bostadsområden med få engagerade.
  • Nolltolerans mot övergrepp, trakasserier och machokultur. Riksidrottsförbundet och dess medlemsorganisationer måste göra slut på den machokultur som finns inom idrotten och bland supportrar och agera för att fler övergrepp ska polisanmälas så att förövare kan dömas.
  • Värna den könsuppdelade idrotten. I alla sporter där flickors/kvinnors och pojkars/mäns skilda anatomi påverkar möjligheterna att prestera bör en uppdelning utifrån kön göras från 12 års ålder. Tillmötesgåendet av individuella önskemål får inte ske på bekostnad av flickors och kvinnors rättigheter.

Skriv under uppropet här!