Sveriges Kvinnoorganisationer skriver tillsammans med andra slutreplik i Göterborgs-posten om surrogatmödraskap och att gränsen för att tillfredsställa barnlängtan måste dras vid människohandel.

Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med andra under de senaste veckorna debatterat aktivt i nyhetstidningar mot surrogatförmedlingen Tammuz, som nyligen öppnat upp kontor på Södermalm i Stockholm och arrangerat konferenser i Göterborg och Malmö för att marknadsföra sin verksamhet.

Tammuz menar att surrogatmödraskap inte är problematiskt, utan fungerar om det finns ”en solid värdegrund”, och att det ofta sker på medmänskliga grunder. Men det är just en solid värdegrund som är oförenlig med handel och kontrakt med kvinnors kroppar och med barn. ”Att hänvisa till avtalsfrihet och eget val visar på en bristande förståelse för surrogatmödrarnas verklighet. Resonemanget vilar på en föreställning om att alla människors livsvillkor är jämlika, att graviditeter är riskfria och att barn kan behandlas som varor och tjänster.”

Läs hela artikeln här och mer om vårt arbete mot surrogatmödraskap och tidigare debattartiklar här.