Slutreplik: Vi reagerar när kvinnor görs till handelsvaror

Sveriges Kvinnoorganisationer, Unizon och Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) arbetar för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle utifrån FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplan för kvinnors rättigheter samt de jämställdhetspolitiska målen. Nätverket #Intedinhora samlar personer med erfarenhet av att ha sålt sex och utsatts i prostitutionsindustrin. Tillsammans uppmärksammade vi i Aftonbladet den 25/10 att RFSL har som mål att arbeta för sexköpslagens upphävande, en lag som är en grundbult i den svenska jämställdhetspolitiken.

Kvinnorörelsen kommer aldrig acceptera att kvinnors kroppar exploateras och görs till handelsvaror. Våra organisationer har stor respekt för det viktiga arbete som RFSL utför och har aldrig uttryckt en vilja ”att offra hbtqi-rörelsens demokratiska utrymme” som RFSL insinuerar i sin replik. Inte heller har vi angripit RFSL:s yttrandefrihet, som repliken hävdar. De är, liksom alla andra, fria att driva vilka frågor de vill. Men som kvinnoorganisationer måste vi markera när tunga aktörer i civilsamhället opinionsbildar för att avkriminalisera män som köper kvinnors kroppar.

I vår debattartikel uppmanar vi vår feministiska regering att ha en strategi för hur medel som ska gå till våldsförebyggande arbete och jämställdhet inte används för att motverka dessa syften. Handel med kvinnors kroppar är oförenligt med mänskliga rättigheter och feministisk praktik.

Det är vårt budskap i debattartikeln, inget annat.

Ida Dufva Ahlin, #intedinhora
Ida Wassholm, #intedinhora
Gabriella Kärnekull Wolfe, #intedinhora
Malpuri Groth, tf verksamhetsledare Sveriges Kvinnoorganisationer
Zandra Kanakaris, ordförande Unizon
Olga Persson, generalsekreterare Unizon
Jenny Westerstrand, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Läs artikeln hos Aftonbladet här.