Regeringen måste ställa högre krav på Arbetsförmedlingen

Kalla Fakta har granskat det stöd som utrikes födda kvinnor får från Arbetsförmedlingen att komma i arbete. Granskningen visar att stödet till kvinnorna är så pass mycket sämre att nästan hälften av de utrikes födda männen har ett arbete medan knappt var femte utrikes född kvinna har det. Sveriges Kvinnoorganisationers arbetsmarknadsexpert Jenny Andersson medverkar i programmet och kommenterar uppgifterna i TV4 Nyhetsmorgon:

– Politiken och regeringen måste börja ställa helt andra krav på Arbetsförmedlingen att leverera ett likvärdigt stöd till kvinnor och till män. Vi ser att vi måste börja öronmärka resurser så att de insatser som finns faktiskt leder till jobb för både kvinnor och män, säger Jenny Andersson i TV4 Nyhetsmorgon den 3 februari.

Kalla faktas program Myndigheterna och fördomarna hittar du här. Vill du se inslaget i Nyhetsmorgon hittar du det här.