Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Starta en organisation

Många av våra demokratiambassadörer nämnde att de vill lära sig hur man startar en egen förening. Innan du startar en förening kan det vara bra att överväga vilken typ av organisation du vill starta. Vill du starta en studiecirkel, ett löst nätverk, en ideell förening, en ekonomisk förening eller en stiftelse?

Löst nätverk

Ett löst nätverk kan vara vad som helst. Det kan vara att du och dina vänner möts då och då och diskuterar sakfrågor eller att din förening startar ett samarbete med en annan förening för att lära er av varandra. Du behöver inte registrera ett löst nätverk.

Starta en förening

Här kan du läsa om skillnaden mellan en ekonomisk och ideell förening.

Att starta en förening är inte särskilt svårt. Det som krävs är att ni som vill bilda en förening skapar en tillfällig styrelse som sedan skriver ner ett förslag till föreningens stadgar. De stadgar som ni skriver ner kommer sedan diskuteras under det första årsmötet. Under det första årsmötet väljer medlemmarna styrelse, revisorer och bestämmer om stadgarna.

Demokratihandboken

Demokratihandboken är en online-handbok för hur du startar en förening. Här kan du också läsa om hur ni skapar engagemang, hur ni ordnar tillgängliga möten och hur ni ska kommunicera som förening och mycket mer!

Här finns även några hemsidor där du kan läsa om hur du startar en förening:

Förening.se

Föreningsinfo

Vi Unga

Bilda en stiftelse

För att bilda en stiftelse så måste det först finnas egendom som kan bli stiftelsens. Detta kan till exempel vara en fastighet, pengar eller aktier. När man bildar en stiftelse överlåter man egendomen till stiftelsen. Den som bildar stiftelsen skriver ett stiftelseförordnande där det står vad egendomen ska användas till. Stiftelsen förvaltas därefter av stiftelsens styrelse eller av en förvaltare.

Är du osäker på vad ni ska göra i föreningen när ni träffas? Då kan du läsa vidare här.