Stockholms stads CSW-seminarium om arbetet med Agenda 2030

Torsdagen den 17 mars höll Stockholms stad i samarbete med Sveriges Kvinnoorganisationer ett parallellt event i samband med CSW (Commission on the Status of Women). CSW har i år huvudfokus på hur kvinnor och flickor ska inkluderas och deras perspektiv tas tillvara i klimatarbetet, samt hur jämställdhet ska uppnås i efterföljden av naturkatastrofer. Stockholms stad har i samband med detta tema fokuserat på stadens arbete för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som inkluderar mål både gällande miljömässig hållbarhet och jämställdhet. Se hela CSW-seminariet här.

Deltagare:

Katarina Luhr – miljö- och klimatborgarråd Stockholms stad

Gustav Fridolin – ordförande för Stockholms stads Agenda 2030-råd, folkhögskolelärare, tidigare utbildningsminister Miljöpartiet

Helena Klintström – ledamot i Stockholms stads Agenda 2030-råd, ansvarig för hållbar stadsutveckling WSP

Gertrud Åström – ledamot i Stockholms stads Agenda 2030-råd, jämställdhetsexpert

Moderator:

Clara Berglund – generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer