Surrogatmoderskap

Den växande handeln med kvinnor och barn i surrogatindustrin är en av vår tids stora människorättsfrågor som berör olika maktordningar samtidigt. Det är framförallt fattiga kvinnor från andra länder som bär och förder barn åt välbeställda par i rikare länder. 

2016 presenterades den statliga utredningen Olika vägar till föräldraskap som kom fram till att surrogatmoderskap inte i någon form bör tillåtas i Sverige. Sveriges Kvinnoorganisationer delar utredningens hållning och menar att det också bör vara förbjudet för svenskar att skaffa barn genom surrogatmoderskap i andra länder. 

Tre argument mot surrogatmoderskap

  1. Surrogatmoderskap är en global industri som handlar med kvinnor och barn
  2. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar kan inte avtalas bort
  3. Riskerna för att kvinnor och barn ska fara illa är allt för stora

Vi motsätter oss inte bara kommersiellt utan även altruistiskt surrogatmoderskap. Även om det går att belägga att ingen ersättning har betalats kvarstår alla de risker som surrogatmoderskap innebär och surrogatmamman har fortfarande avtalat bort rätten till sin egen kropp.

Sveriges Kvinnoorganisationers årsmöte tog ställning mot surrogatmoderskap 2011 och vi har arbetat med frågan sedan dess.