Idag svarar Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med Kvinnliga läkares förening surrogatföretaget Tammuz i ETC-tidningarna. Ingen Golden standard kan garantera att kvinnan inte kommer att må dåligt och få fysiska eller psykiska men av att ha burit och fött ett barn åt någon av Tammuz kunder.

Surrogatförmedlingen Tammuz påstår i en debattartikel i Dagens ETC den 31 oktober att surrogatmödraskap inte är problematiskt, utan fungerar om det finns ”en solid värdegrund”. Men det är just en solid värdegrund som är oförenlig med handel och kontrakt med kvinnors kroppar och med barn.

Rätten att ingå avtal är inte absolut och har aldrig varit. Slavhandel och handel med organ är förbjuden. Tammuz framför att surrogatmödraskap kan ske utan risker för mamman vilket är omöjligt för dem att kunna fastställa. Det är dessutom svårt att ta Tammuz omsorg för kvinnors rättigheter på allvar när deras företag varit involverade i flera internationella skandaler.

Som en följd av de många incidenterna inom surrogatindustrin väljer allt fler länder att införa förbud mot handeln. EU har i två resolutioner slagit fast att surrogatmödraskap är en form av handel med kvinnors reproduktiva organ och att den bör förbjudas. Liknande initiativ har nyligen framförts till FN.

Läs hela artikeln här och mer om vårt arbete mot surrogatmödraskap här.