Susannah Sjöberg omvald till ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer

Hur ser du på utvecklingen för flickors och kvinnors rättigheter i världen?

–  Jag blir omvald i en tid av global osäkerhet och polarisering som begränsar kvinnor och flickors liv. Krig runt om i världen, bland annat i Gaza och Ukraina, fråntar kvinnor sina rättigheter och innebär ett extremt och oacceptabelt lidande. I Iran och Afghanistan fortsätter modiga kvinnor och män att kämpa för sina systrars rätt att leva sina liv i frihet.

I Sverige ser vi hur jämställdheten stagnerat och lönegapet mellan kvinnor och män står nu still. Kvinnors och flickors liv begränsas av mäns våld och hedersrelaterat våld och förtryck och den yttersta konsekvensen av det ojämställda samhället har vi sett med tydlighet den senaste veckan då flera kvinnor har mördats av en man hon hade eller hade haft en relation med.

Vilka är de viktigaste frågorna för Sveriges Kvinnoorganisationer framöver? 

– Tillsammans med våra medlemsorganisationer kommer vi att fortsätta uppmärksamma omvärlden på den backlash för flickors och kvinnors rättigheter som pågår. Vi kämpar varje dag mot relativiseringen av flickor och kvinnor samt osynliggörandet av oss i språk och lagstiftning. En av alla viktiga frågorna kommer vara att fortsatt arbeta för att säkerställa att jämställdhet hamnar högt upp på dagordningen i den politiska debatten.

Sveriges Kvinnoorganisationer står starka och enade, mot kvinnohat, mot konservativa krafter som vill begränsa kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och mot de som kallar sig progressiva som anser att kvinnors rättigheter ska kunna säljas i prostitutions- och surrogatindustrin. Så länge en enda kvinna är bunden är ingen av oss fri.

Styrelsen för Sveriges Kvinnoorganisationer 2024–2025 

Ordförande 
Susannah Sjöberg (omval) – nominerad av Kvinnor Kan, Östersjöfred, Winnet Sverige och Fredrika Bremer-förbundet.

Ledamöter
Tanja Olsson Blandy (omval) – nominerad av Östersjöfred
och Winnet.
Ewa Johansson (nyval) – nominerad Delta Kappa Gamma
Kajsa Åsbäck von Meyburg (nyval) – nominerad av ROKS

På innevarande mandat
Ann-Sofie Lagercrantz – nominerad av Östersjöfred
Hanna Stenström – nominerad av Kvinnor i Svenska kyrkan
Malin Malmström – nominerad av Winnet Sverige
Stephanie Thögersen – nominerad av Svenska kvinnors vänsterförbund och Varken Hora Eller Kuvad
Hanna Carlsson – Women’s Rights Watch