Susannah Sjöberg vald till ny ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer

Under lördagen samlade kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges Kvinnoorganisationer sina medlemsorganisationer för årsmöte i Stockholm. Ett enhälligt årsmöte valdes Susannah Sjöberg till ny ordförande. Under mötet antogs även ett uttalande om kvinnors trygghet, säkerhet och rättigheter i krig och konflikt.

– Det är en ära att få leda kvinnorörelsen som behövs mer än på länge. I tider av kris och krig får jämställdhetsarbetet stå tillbaka samtidigt som många kvinnor utsätts för våld och förlorar sina hem och inkomster, vilket utnyttjas av sexindustrin. Att öka jämställdheten i samhället främjar en fredlig och hållbar utvecklig , det har kvinnorörelsen verkat för i över 100 år och det ska vi fortsätta göra, säger Susannah Sjöberg.

Susannah Sjöberg har tidigare varit vice ordförande och nominerades av den anrika föreningen KvinnorKan. Hon är statsvetare och har lång erfarenhet av att arbeta med styrnings- och ledningsfrågor samt mäns våld mot kvinnor i kommunal sektor. Susannah efterträder Anna Giotas Sandquist som innehaft posten sedan 2016. Till ny vice ordförande valdes Margareta Rehn från Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN.

I den nya styrelsen sitter även Hanna Stenström, Malin Malmström, Marianne Eriksson, Gita Rajan, Louise Elemalm, Maja Ahrman, Tanja Olsson Blandy, Ann-Sofe Lagercrantz och Marie Unander-Scharin.

Under mötet antogs även ett uttalande med anledning av den ryska regimens krig mot Ukraina. Årsmötet kräver att bland annat att Sveriges regering på egen hand och tillsammans med EU ska öka sina diplomatiska ansträngningar för fred och säkerställa att kvinnor inkluderas i alla förhandlingar. Sveriges Kvinnoorganisationer vill även se ett ökat bistånd till kvinnoorganisationer i krigs- och konfliktområden och insatser för att stötta, skydda och integrera kvinnor och barn som flyr till Sverige.

  • Läs uttalandet om Rysslands krig mot Ukraina här
  • Läs Susannah Sjöbergs installationstal här