Sveriges Kvinnoorganisationer driver sedan 2013 kampanjen Reklamera, där vi hjälper privatpersoner att anmäla könsdiskriminerande reklam. Denna vecka har många hört av sig angående Nordiska museets nya reklamkampanj om kvinnor på 50-talet. Kampanjen är nu anmäld till Reklamombudsmannen.

I kampanjen raljerar Nordiska museet över hur ojämställt det var på 50-talet och kommenterar kvinnors kroppsdelar och kroppsideal. Även om utställningen har som ambition att problematisera dessa ideal så framkommer det inte i reklamen. Flera privatpersoner har hört av sig och menar att reklamen varken är rolig och lustig, och att den förstärker bilden av att kvinnors kroppar och kroppsdelar ständigt objektifieras. En person säger att ”som kvinna mår jag dåligt av att inte kunna röra mig i det offentliga rummet utan att mötas av budskap om att kvinnas kroppsdelar är till allmän beskådan”. Många menar även att det är särskilt allvarligt att reklamen är statligt finansierad.

Nu är det pp till Reklamombudsmannen att göra en bedömning av huruvida reklamen är könsdiskriminerande. Sveriges Kvinnoorganisationer har även hört av oss till Nordiska museet.

Läs mer om kampanjen Reklamera här.