I helgen pågår generalförsamlingen för European Women’s Lobby, EWL, i Bryssel. Sveriges Kvinnoorganisationer finns på plats och arbetar bland annat för att EWL ska förstärka sitt arbete mot barn- och tvångsäktenskap. Vi passar också på att sprida våra metoder för att granska budgetar till kvinnoorganisationer från hela Europa.

Sveriges Kvinnoorganisationer är den svenska koordination i EWL och ingår i EWL:s styrelse. På generalförsamlingen representeras vi av styrelseledamöterna Linda Schang och Emma Blomdahl. Elvy Svennerstål, som de senaste tre åren har varit vice ordförande för EWL, och Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund deltar också på mötet.

Under generalförsamlingen initierade Sveriges Kvinnoorganisationer en särskild fokusgrupp mot barn- och tvångsäktenskap.

– Vi menar att alla EU:s medlemsstater måste införa ett totalt förbud mot äktenskap med personer under 18 år. Förbudet ska också omfatta äktenskap som har ingåtts utanför det egna landets gränser och skydda alla de flickor som kommit till Europa från länder där barnäktenskap är tillåtet, kommenterar Linda Schang, Sveriges delegat till EWL:s generalförsamling.

Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar också för att stärka EWL:s arbete med jämställdhetsbudgetering. Under mötet sprider vi vår engelskspråkiga lathund för budgetgranskning till EWL till EWL och till kvinnoorganisationer från hela Europa.

– Budgeten är facit för den politik som förs i EU. Det är hög tid att kvinnorörelsen börjar granska långtidsbudgeten för att undersöka hur gemensamma resurser fördelas och säkerställa att de satsningar som genomförs leder till ökad jämställdhet, avslutar Linda Schang.

Under generalförsamlingens avslutning tackades även Elvy Svennerstål för sina fem år som aktiv i EWL. Läs Elvys avskedskrönika här!