Sveriges Kvinnoorganisationer kommenterar budgetpropositionen 2016

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar regeringens ambition att jämställdhetsintegrera budgeten, men efterlyser fler och mer strukturella reformer för jämställdhet i budgetpropositionen för 2016.

Att regeringen arbetar med jämställdhetsbudgetering är bra. I år ges en tydligare bild av skillnader mellan kvinnor och män än tidigare. Men av en feministisk regering krävs inte bara att budgeten ska sluta missgynna kvinnor, den ska också leda till att Sverige blir jämställt. Införandet av en jämställdhetsmyndighet, höjd garantipension och en översikt av flexibiliteten i föräldraförsäkringen är några satsningar Sveriges Kvinnoorganisationer efterlyser.

Läs våra kommentarer till budgetpropositionen 2016 här.

Läs vårt pressmeddelande med anledning av budgeten här.